””/
Välkommen till FN-shoppen!

Här kan du beställa produkter som stödjer FN-förbundets
arbete för en bättre värld.

Böcker och skrifter


Blir världen bättre?
"Blir världen bättre?" ger en introduktion till globala frågor. Boken innehåller information om framsteg, utmaningar och de globala målen för hållbar utveckling. Boken ges ut av UNDP. Gratis mot porto.
st ā 0 kr (medlemspris 0 kr)

Debattantologi Agenda 2030
Debattantologi Agenda 2030, globala målen för hållbar utveckling.
st ā 50 kr (medlemspris 50 kr)

Alla borde vara feminister
Den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie vill se en rättvisare värld, en värld med lyckligare män och lyckligare kvinnor. Boken är framtagen av Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, TCO, LO, Teskedsorden, Unizon och Albert Bonniers Förlag.
st ā 78 kr (medlemspris 78 kr)

Lärarhandledning Adichie
Rolig och pedagogisk lärarhandledning tillhörande boken Alla borde vara feminister. Anpassad för gymnasieskolan. Finns även att ladda ner här: www.fn.se/allafeminister
st ā 0 kr (medlemspris 0 kr)

Idéskrift
Ett mer öppet, transparent och effektivt FN är ett av kraven i en ny idéskrift från Svenska FN-förbundet med sammanlagt tio förslag på hur Sverige kan stärka FN. Får beställas i max 10 exemplar. Gratis mot porto.
st ā 0 kr (medlemspris 0 kr)

Att säkra freden
Under senare år har Sverige nästan helt valt bort att delta i FN-ledda fredsbevarande insatser. Svenska FN-förbundet vill skapa debatt kring Sveriges roll i militära fredsinsatser. Nio skribenter ger sin syn på frågan i denna skrift.
st ā 0 kr (medlemspris 0 kr)

Att trygga utvecklingen i världen
Med denna antologi vill FN-förbundet skapa debatt om FN:s utvecklingsarbete och Sveriges stöd till det. Nio skribenter ger sin syn på utvecklingen i världen och vad FN kan bidra med. Antologin avslutas med förslag på frågor att diskutera exempelvis i en studiecirkel. 58 sidor.
st ā 50 kr (medlemspris 50 kr)

Fjäril i koppel
Fjäril i koppel är en gripande roman inspirerad av författaren Zinat Pirzadehs liv och uppväxt som tar upp hennes kamp mot barnäktenskap och för sin frihet.
st ā 120 kr (medlemspris 120 kr)