Att säkra freden

Att säkra freden
Under senare år har Sverige nästan helt valt bort att delta i FN-ledda fredsbevarande insatser. Svenska FN-förbundet vill skapa debatt kring Sveriges roll i militära fredsinsatser. Nio skribenter ger sin syn på frågan i denna skrift.
st ā 50 kr (medlemspris 50 kr)


Under senare år har Sverige nästan helt valt bort att delta i FN-ledda fredsbevarande insatser. Svenska FN-förbundet vill skapa debatt kring Sveriges roll i militära fredsinsatser. Nio skribenter ger sin syn på frågan i denna skrift.

Artikel nr: 120
pris: 50/st