Blir världen bättre?

Blir världen bättre?
"Blir världen bättre?" ger en introduktion till globala frågor. Boken innehåller information om framsteg, utmaningar och de globala målen för hållbar utveckling. Boken ges ut av UNDP. Gratis mot porto.
st ā 0 kr (medlemspris 0 kr)


"Blir världen bättre?" ger en introduktion till globala frågor. Boken innehåller information om framsteg, utmaningar och de globala målen för hållbar utveckling. Boken ges ut av UNDP. Gratis mot porto.

Artikel nr: 828
pris: 0/st