Making change happen

Making change happen
En studie som bl.a FN-förbundets världsfederation WFUNA står bakom. I studien presenteras förslag hur FN på ett mer effektivt sätt ska arbeta med utvecklingsfrågor, inklusive milleniemålen och processen Post-2015. Engelska.
st ā 0 kr (medlemspris 0 kr)


En studie som bl.a FN-förbundets världsfederation WFUNA står bakom. I studien presenteras förslag hur FN på ett mer effektivt sätt ska arbeta med utvecklingsfrågor, inklusive milleniemålen och processen Post-2015. Engelska.

Artikel nr: 134
pris: 0/st