Förutfattat

Förutfattat
Spelet Förutfattat fungerar som underlag för diskussioner om mänskliga rättigheter och etnisk diskriminering. Syftet med spelet är att skapa medvetenhet om förutfattade meningar och skapa förståelse för vad mänskliga rättigheter innebär. Med hjälp av spelvarianterna och deras olika infallsvinklar utmanas ni att synliggöra, diskutera och ifrågasätta era egna och andras förutfattade meningar.
st ā 55 kr (medlemspris 45 kr)


Spelet Förutfattat fungerar som underlag för diskussioner om mänskliga rättigheter och etnisk diskriminering. Syftet med spelet är att skapa medvetenhet om förutfattade meningar och skapa förståelse för vad mänskliga rättigheter innebär. Med hjälp av spelvarianterna och deras olika infallsvinklar utmanas ni att synliggöra, diskutera och ifrågasätta era egna och andras förutfattade meningar.

Artikel nr: 430
pris: 55/st